ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ
“А Р Т С Т Е Л”
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ПО ИЗКУСТВАЛиценз: Частно училище “АРТСТЕЛ” с изучаване на изкуства е създадено с Лиценз РД-14-132 от 22.07.2004г. от МОН и изпълнява Държавните образователни изисквания, предвидени в Закона за Народната просвета на Република България.

Учебни програми: Всички програми, включени в учебния план по специална подготовка са защитени пред Комисия на МОН. Те включват индивидуално обучение по музикален инструмент; по групи – солфеж с елементарна теория на музиката, изобразително изкуство, раздел “Изящни изкуства”, танцово изкуство, раздел “Класически балет”, “Характерни танци”, “Модерни танци” и “Фолклорни танци”.
Адрес:
Частно училище “АРТСТЕЛ”, р-н Илинден, ІІІ – ти етаж на 110-то ОУ,
телефони за контакти и информация – 8514429 и 0887553304,
e-mail: artstel@abv.bg, steletoj@abv.bg,
уеб страница: http://www.all.bg/pages/artstel/

Сертификат: Документ за завършен клас и степен на обучение
Такса: Внася се на две части – І-ва вноска при записването и ІІ-ра вноска до 31-ви януари 2009 година. Учебната такса включва индивидуално, по групи и в клас обучение с целодневен режим на обучение и възпитание по специална и задължителна общообразователна подготовка по предметите; медицинско обслужване; охрана; богати концертни изяви и художествени експозиции; изучаване на чужди езици; спортни занимания сред природата; индивидуални занимания при болест.
Срок и начин на кандидатстване: Записване на ученици за предподготвителна и подготвителна предучилищна група, както и ученици за първи и втори клас, става в училището, след предварително уточняване на срещата по телефона. За всички кандидати се провежда проверка на способностите в момента на записването на детето. За модул Музика – проверка за мелодичен слух, метроритмика, музикална памет. За модул Изобразително изкуство – възприятие за форма и цвят. За модул Танцово изкуство – проверка за метроритмичен усет, пластичност, артистичност. За проверка на способностите не се изисква предварителна подготовка.
Целогодишно продължава записването на деца, навършили 5 години и провеждането на учебни занимания.
Необходими документи: За предучилищните групи и първи клас – Молба и медицински картон. За втори клас – Молба, медицински картон и документ за завършен първи клас.

Допълнителни услуги: включва – храна /топъл, питателен обяд и следобедна закуска/; транспорт от дома на детето до училището и обратно; творчески лагери; международни изяви; ски-училище; плуване; тенис; Куклен театър.
Директор и педагогически състав: Директор на училище “АРТСТЕЛ” е Лидия Цанева – диригент, музикален педагог и мениджър. Носител е на “Златна Муза” за високи творчески постижения и принос в изкуството. Удостоена е с Почетен Диплом във Франция за високопрофесионално майсторство като хоров диригент. Реализирала е над 300 концертни изяви в България и чужбина, между които Австрия, Чехия, Украйна, Крим, Египет, Италия, Франция, Швейцария, Турция, Унгария, Словакия, Гърция.
Педагозите в училище “АРТСТЕЛ” са специалисти по начална и предучилищна педагогика с продължителен стаж и доказани професионални качества. По специална подготовка са подбрани специалисти с изявена творческа дейност и постижения в изкуството.


Презентация на учебно – възпитателната ни дейност:
 • Ние се учим да пишем грамотно, да четем правилно, да разказваме увлекателно.
 • Ние се учим да смятаме бързо и точно. С цифрите сме приятели и заедно решаваме трудни математически задачи.
 • Ние изучаваме българските традиции и бит.
 • Ние изучаваме природата – нейната флора и фауна.
 • Ние спортуваме сред природата, плуваме, караме ски, играем тенис.
 • Ние имаме много приятели по света, защото изучаваме чужди езици.
 • Но най-много обичаме да рисуваме, да пеем, да свирим и да танцуваме, защото езикът на ИЗКУСТВОТО няма граници и е всемогъщ!
 • Ние играем и творим.
 • Ние обичаме куклите и те са наши герои, които пресъздаваме в нашия Куклен театър.
 • Ние обичаме нашето училище, защото в него се чувстваме спокойни, щастливи и с голям интерес и желание учим, творим и играем.
 • Нашето училище е приказка – мечта! • Hosted by all.BG