"Пощенска кутия" на ALL.BG

 

I. Условия за използване:

Общите условия за използване на услугите на ALL.BG представляват следното:

-        използването на електронна пощенска кутия (е-mail) без ограничение

-        допълнения към услугата електронна пощенска кутия /могат да бъдат включени на по-късен етап/

Съвкупността от тези елементи се нарича "услуга".

Моля, внимателно ги прочетете.

 

Услуга може да се ползва от лица над 18 годишна възраст или непълнолетни, които имат разрешението на родителите си да отворят и да поддържат собствена електронна пощенска кутия (account).

 

НАТИСКАЙКИ БУТОНА "ПРИЕМАМ" И ЗАВЪРШВАЙКИ ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ВИЕ ЗАЯВЯВАТЕ ЧЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА И СТЕ ОТГОВОРЕН ЗА ТАЗИ ПОЩЕНСКА КУТИЯ И ЧЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ("ОБЩИ УСЛОВИЯ") 

 

Услугата се предлага при условие че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема без възражения условията споменати в този документ.

 

1. ПОЩЕНСКА КУТИЯ, ПАРОЛА, СИГУРНОСТ

За да ползвате УСЛУГАТА, вие трябва да приключите процеса на регистрация, въвеждайки вярна и точна информация, така както ви е поискана от формуляра за регистрация. Тогава вие ще трябва да изберете потребителско име и парола. Вие се напълно отговорен за запазване на тайната на вашата парола. Още повече, вие сте напълно отговорен за всички действия, които се извършват от ваше име с вашия "акаунт"

 

Вие се задължавате да уведомите ALL.BG незабавно при вско неоторизирано ползване на услугата или всякакъв друг пробив в системата на сигурност.

 

2. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ALL.BG уважава личните данни на потребителите си. ALL.BG няма да следи, редактира или разкрива никаква лична информаци за потребителите си без предварително разрешение, освен в следните случаи - (1) за да се подчини на закона (2) за да защити правата на ALL.BG (3) за да приложи ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ALL.BG ще предоставя определена информация за потребителите си в систематизирана форма на рекламодателите си и за социологически цели.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съгласен, че ALL.BG може да има достъп до личните ви данни, включително до съдържанието на съобщенията, за технически цели при изпълнение на задълженията си по предоставяне на Услугата.

 

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

Като условие за ползване на Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава, че няма да ползва предоставената му услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона.

 

Услугата се предоставя само за лична употреба.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и е лично отговорен за всички свои действия, които следват от ползването на потребителското име и паролата. Потребителят се задължава в следното:

 

Да не публикува неподходящи, обидни, подстрекателни, расистки или незаконни материали или информация.

 

Да не изпраща материали съдържащи компютърни вируси, "троянски коне", макровируси и други от този вид.

 

Да не използва услугата за състезания, пирамидални схеми, спам, рекламни съобщения.

 

Да не създава фалшива самоличност с цел да измама.

 

5. СЪХРАНЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНИЯ ОБЕМ И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ Дисковото пространство за всяка пощенска кутия 3 Мбайта и е възможно някои съобщения да не бъдат обработени. ALL.BG не е отговорен за изтриването или неуспешното запазване на съобщения или друга информаци.

 

6. ОТГОВОРНОСТИ/ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ALL.BG НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ВРЕДИ ВЪЗНИКАНЛИ ОТ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА.

 

7. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА ДРУГ САЙТ, КОЙТО СЕ НАМИРА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА ALL.BG, СЪЩИЯТ НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО МУ.

 

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

ALL.BG може да прекрати достъпа на потребител до Услугата без причини и без предизвестие.

 

Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да се откаже от ползването на услугата, единствената възможност е да спре да я ползва.

 

ALL.BG може да прекрати достъпа до услугата поради неизползване.

 

9. АВТОРСКИ ПРАВА.

Потребителт е съгласен да спазва всички разпоредби на закона за авторските права и да не разпространява материали, които го нарушчват.

 

10. ЕЗИК

Текстът на това споразумение е написано на български език.

 

Защитено от авторското право.

© Всички права запазени. 2001 ALL.BG