ALL.BG каталог
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички
какво новонай-популярни добави сайттърсене

Начална >> Организации >> Неправителствени >> Асоциации >>
Стр. 8
 

  сайтове

Българска асансьорна асоциация - за безопасни асансьори в България
Утвърждаването на европейски стандарти за асансьорен сервиз и стриктен контрол върху дейността на асансьорните техници ще доведе до по-малко аварии и инциденти с асансьори. Към Българската асансьорна асоциация можете да подадете сигнал за нередовен асансьор, както и да попълните анкетната ни карта, която засяга нуждата на вашия асансьор от сервиз, бързината, с която техниците реагират на аварийните повиквания, и прочие въпроси свързани с безопасността и поддръжката на съоръжението.
URL: http://bla.bg/
Добавен: 7.12.2012

Българска асоциация по балнеотуризъм
Асоциацията обединява интересите и изпълнява ролята на информационен мост между всички свои членове: общини с лечебни природни ресурси, болнични заведения за рехабилитация, балнеологични бази за отдих и възстановяване, фирми, бизнесмени, лекари и др.
URL: http://bab-bg.eu
Добавен: 4.02.2010

Българска Асоциация на Независимите Художници Аниматори - Пройко Пройков
Това е официалният уеб сайт на БАНХА - Българска Асоциация на Независимите Художници Аниматори - Пройко Пройков. Асоциацията е създадена 2009 година в София от едни от най-креативните съвременни, български аниматори.
URL: http://baicaa.org
Добавен: 23.12.2009

НСПОУ „Питейно-битово водоснабдяване”
Национално сдружение на потребителите на обществената услуга „Питейно-битово водоснабдяване”
URL: http://potrebitel-vikbg.org/
Добавен: 24.06.2010

Сдружение Фуутура
Сдружение за развитие на спорта и спортната култура
URL: http://www.footura.com
Добавен: 21.12.2015

Местна инициативна група- гр. Раднево
Местна Инициативна Група (МИГ) Раднево се създава по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на община Раднево за създаване на местна инициативна група”. Проектът е финансиран по приоритетна ос четири- ЛИДЕР на "Програма за развитие на селските райони".
URL: http://www.migradnevo.eu
Добавен: 11.05.2010

Национален железничарски синдикат "Подкрепа"
Синдикат
URL: http://njs-podkrepa.simplesite.com
Добавен: 25.09.2015

Българска туристическа камара
Българската туристическа камара /БТК/ е юридическо лице с нестопанска цел - сдружение, което извършва дейност в обществена полза, съгласно ЗЛЮНЦ. Камарата е основана в края на 1990 год. в гр. София и е първата неправителствена организация в туризма. Членове на Камарата са: български и чуждестранни юридически и физически лица, публично – частни интституции; национални и регионални юридически лица с нестопанска цел, индивидуални членове.
URL: http://www.btch.bg
Добавен: 18.10.2010

Сдружение "Усмивка"
Личностно развитие на децата и младите хора чрез откриване и развитие на творческите им заложби, осмисляне на свободното им време чрез форми за самоутвърждаване и изява на личността им, възпитание в родолюбие, партньорство и гражданско поведение.
URL: http://usmivkabg.org
Добавен: 28.01.2012

Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр.Роман
КСУДУ гр.Роман е структура, предоставяща социални услуги–резидентен тип /Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, обединяваща в общ комплекс относително самостоятелни социални услуги, като единна структура осигуряваща използване на управленски, кадрови и друг потенциал
URL: http://ksudu-roman.com
Добавен: 19.02.2017

Съюз на Българските филателисти
Съюзът на българските филателисти е доброволно сдружение на колекционерите на пощенски марки. Филателията е едно от най-разпространените хобите на хората в България.
URL: http://www.philatelyunion.bg
Добавен: 17.04.2010

Сдружение "Клуб - Журналисти срещу корупцията"
Нашата непосредствената цел е да обединим усилията на държавните институции и журналистите в работата по противодействие на корупцията. Основната ни задача е чрез влиянието на медиите да провокираме обществена нетърпимост към различните форми на корупционни практики и да активизираме отношението на гражданите, които да се идентифицират като важен фактор за промяна на корупционния климат в страната.
URL: http://www.nenakorupciata.org
Добавен: 15.10.2010

Съюз на гъбопроизводителите в България
Официален сайт на съюза на гъбопроизводителите в България
URL: http://www.sgb-bg.org
Добавен: 19.12.2012

Обезщетение при ПТП, ПТП Консулт
ПТП Консулт е сдружение с идеална цел. Предоставя безплатна правна помощ, консултации при ПТП.
URL: http://www.ptpconsult.com
Добавен: 1.09.2012

Научни ресурси
Информация за научните бази данни по абонамент на МОМН - Science Direct, Scopus, Embase, Engineering Village.
URL: http://resursi.blogspot.com
Добавен: 13.08.2010
Страници: [<<] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [>>]