ALL.BG каталог
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички
какво новонай-популярни добави сайттърсене

Начална >> Организации >> Правителствени >>
Агенции
 

  сайтове

Агенция за българите в чужбина
Агенцията за българите в чужбина цели поддържането и стимулирането на един естествен контакт с всички българи по света, обединени в своето топло родолюбиво чувство и духовна връзка с България.
URL: http://www.aba.government.bg
Добавен: 6.08.1998

Агенция за икономически анализи и прогнози
АГЕНЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ е създадена през 1991 г. като Агенция за икономическо програмиране и развитие (АИПР) към Министерския съвет на Република България. АИПР е преобразувана в Агенция за икономически анализи и прогнози (АИАП) при Министерство на финансите през 1997 г., а от м. ноември 1999 г. е Изпълнителна агенция към Министъра на финансите. Основната задача на Агенцията е разработването на макроикономически анализи, прогнози, стратегии и национални програми.
URL: http://www.aeaf.minfin.bg
Добавен: 27.04.2004

Агенция по почвените ресурси
Агенцията осъществява специализирани дейности, свързани с качеството, опазването, възстановяването и подобряване на плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка.
URL: http://www.soils-bg.org/
Добавен: 24.01.2003

ИАППД - Русе
Данни за река Дунав
URL: http://www.acvilon.com/uppd/bg/appd_bg.html
Добавен: 4.09.2001

Дирекция "Социално подпомагане" - община Драгоман.
информация за прилагането на социалната политика в община Драгоман; конкретни срокове, процедури и нормативни документи; информация за контакти.
URL: http://dsp-dragoman.hit.bg
Добавен: 8.11.2004

ХЕИ - Габрово
Публично здравно заведение, извършващо държавен санитарен и противоепидемичен контрол и дейности за профилактика на болестите и промоция на здравето на територията на Габровска област.
URL: http://hei-gb.domino.bg
Добавен: 1.07.2004

Институт на професионалните счетоводители в България.
Институтът на професионалните счетоводители в България (ИПСБ) е регистриран като сдружение с основна цел да съдейства за издигане на професионализма и имиджа на счетводителите в Република България, както и да съдейства за регламентиране и саморегулиране на професията счетоводител, добрата счетоводна практика и професионална етика, осигуряваши високо качество на работата на счетоводителите в интерес на обществото.
URL: http://www.ipsb.bg/
Добавен: 26.07.2004

Агенция за застрахователен надзор към Министерство на финансите
Тук ще намерите информация за дейността на агенцията, както и за застрахователния пазар– регистър на лицензираните застрахователи и застрахователни брокери и нормативни и административни актове.
URL: http://www.isa.minfin.government.bg/
Добавен: 21.05.2002

Областна дирекция "Земеделие и гори" Стара Загора
Презентационен сайт за ОДЗГ Стара Загора
URL: http://odzg-stz.hit.bg/
Добавен: 21.06.2004

Пловдивска Общинска Агенция за Приватизация
Пловдивска Общинска Агенция за Приватизация
URL: http://www.plovdiv.techno-link.com/ClientsSites/POAP/index.html
Добавен: 26.05.2000

Изпълнителна Агенция 'Пристанищна Администрация' - МТС на РБ
Официален сайт на Изпълнителна Агенция 'Пристанищна Администрация' - Българските пристанищни власти.
URL: http://www.port.bg
Добавен: 2.01.2002

Регионална служба по заетостта - Пловдив
Участва в изпълнението на държавната и регионалната политика за насърчаване на заетостта и професионалната квалификация на работната сила.
URL: http://www.zaetost.org
Добавен: 5.12.2001

Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за закрила на детето
URL: http://www.sacp.government.bg
Добавен: 18.11.2001

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет.
Тук ще откриете актуална информация за дейността ни и полезна информация, документи и новини.
URL: http://aref.government.bg/
Добавен: 10.11.2004

Държавна Агенция за Осигурителен Надзор
Държавната агенция за осигурителен надзор /ДАОН/ е административна структура към МС, извършваща лицензиране и надзор върху дружествата, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване–пенсионно, здравно и при безработица.
URL: http://www.daon.government.bg
Добавен: 26.03.2001
Страници: 1 2 [>>]