ALL.BG каталог
ALL.BG поща форуми чат стая обяви картички
какво новонай-популярни добави сайттърсене

Начална >> Образование >> Естествени науки >>
Геология
 

  сайтове

БН – КОНСУЛТ ИНЖЕНИРИГ
Основнен предмет на дейност на Дружеството е изследователска, проектантска, конструкторска, инженерингова и сервизна дейност в областта на: геологията, геофизиката, екологията, търсенето, проучването, добива и преработка на полезни изкопаеми.
URL: http://www.bn-mineral.com
Добавен: 6.04.2007

Пещерно дело
Лекции и друга полезна информация за пещерите и проучването им.
URL: http://www.lex.bg/members/lescargot
Добавен: 14.10.2003

Централна лаборатория по минералогия и кристалография
Централна лаборатория по минералогия и кристалография е научно-изследователско звено към Българската академия на науките.
URL: http://www.clmc.bas.bg/
Добавен: 23.05.2001

Геохимия,Минералогия и Петрология
Научно списание само за България
URL: http://www.geology.bas.bg/mineralogy/gmp.html
Добавен: 7.04.2008

ГеоХидроКонсулт ООД
Консултации, оценки, проекти, изпълнение в следните области: геология, хидрогеология, инженерна геология, геотехническо проектиране, геоекологичен мониторинг.
URL: http://www.geohydroconsult.com
Добавен: 19.01.2005

Геология
Геология, търсене и проучване на ПИ
URL: http://geoct.eu
Добавен: 7.06.2009

Геологията - начин на мислене
Сайта на студентите геолози от СУ"Св.Кл.Охридски". Съдържа снимки, лекции, реферати, програма, галерии и много други.Вижте сами!
URL: http://geology.hit.bg
Добавен: 9.04.2003

Геолого-географски факултет
Сайта на студентите от Геолого-географски факултет на СУ "Св.Кл.Охридски".
URL: http://ggf.hit.bg
Добавен: 12.09.2003

Интернационална конференция - Геоложки риск в Югозападна България
Интернационална конференция - Геоложки риск в Югозападна България
URL: http://www.geology.bas.bg/rgh/conference.html
Добавен: 6.12.2000

Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry Laboratory
The first Laser Ablation - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer (LA-ICP-MS) system in Bulgaria is purchased by a consortium of the Geological Institute (Bulgarian Academy of Sciences), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, and the academic Central Laboratory of Mineralogy and Crystallography and the National Institute of Archaeology and Museum.
URL: http://www.geology.bas.bg/mineralogy/LAICPMS.html
Добавен: 9.01.2010

Bibliography of prof.Dimcho Evstatiev
Трудовете, анотирани в настоящата библиография, са в областта на инженерната геология, земната механика, фундирането, геологията и други междинни науки.
URL: http://www.geology.bas.bg/soil/bibl.html
Добавен: 11.11.2011

Науките за земята в служба на обществото 2007-2009
Международни години - (2007-2009) на Планетата Земя , Науките за земята в служба на обществото
URL: http://www.geology.bas.bg/planetearth/plearth_bg.html
Добавен: 14.02.2007

Усъвършенстване на европейските минни полета
Усъвършенстване на европейските минни полета.Проект по Шеста рамкова програма
URL: http://www.geology.bas.bg/hydro/rema/Rema-FP6.html
Добавен: 31.10.2007

Обогатете вашите познания за света
Обогатете вашите познания за света
URL: http://www.poponai.hit.bg
Добавен: 28.07.2009